• The Złotopolski Family

  • The Złotopolski Family

  • 1
  • 2

Christmas in Złotopolice

Christmas Eve in Złotopolscy and Gabriel families turns out strangely. Dionizy receives a parcel from old friend, who has left for United States many years ago.

In the package, he finds a helmet letting him see the future and some really extraordinary events.


Premiere: 3.01.1998-24.12.2010 | Direction: Janusz Zaorski, Radosław Piwowarski, Janusz Dymek, Ryszard Zatorski, Ireneusz Engler, Maciej Dutkiewicz, Dorota Lamparska, Łukasz Palkowski | Screenplay: Jan Purzycki, Tomasz Solarewicz, Paweł Jurek, Ewa Nawój, Piotr Wereśniak, Jan Strękowski, Agnieszka Kuszewicz, Elżbieta Wojnarowska, Agnieszka Błotnicka

Cast: Anna Milewska, Henryk Machalica, Kazimierz Kaczor, Anna Nehrebecka, Andrzej Nejman, Magdalena Stużyńska-Brauer, Andrzej Piaseczny, Piotr Machalica, Alina Janowska, Paweł Wawrzecki, Ewa Ziętek, Anna Przybylska, Piotr Szwedes, Jerzy Turek, Małgorzata Rożniatowska, Ewa Kasprzyk, Marek Siudym, Leon Niemczyk, Eugeniusz Priwieziencew i inni